Inici

Concepte

El Parc d’Europa és un nou espai públic d’Almacelles amb voluntat de ser cor de la nova expansió de la ciutat al costat de la Rambla de la Il·lustració i centre d’atracció de vilatans i visitants. Combina zona verda de passeig, espai d’esports, zona lúdica i d’esbarjo amb cafeteria, etc.

L’espai es troba situat en el sector SUD-6 conegut com els Olivars i està delimitat pels carrers Mossèn Cinto Verdaguer, Junta de Comerç, Rambla de la Il·lustració i avinguda de Josep Mas Dordal; Es tracta d’un espai de 2,5 Ha. amb un llac de 3.000 m2 de 60 metres de diàmetre i conformant un espai de zona verda i esbarjo, el més gran de que disposa la localitat

És un equipament potent i amb vocació de convertir-se en nou punt de referència de la vila adreçat a tothom però molt especialment a aquelles persones que gaudeixen en més ocasions i intensitat dels espais públics, els nens, els joves i la gent gran. És d’aquest punt de vista que el projecte combina elements estàtics amb d’altres dinàmics i encara interactius que faran del parc un lloc per gaudir la tranquil·litat oferint alhora possibilitats de lleure, esport i esbarjo

Aquests espais, com ara aquest nou marc almacellenc, pretén redimensionar la vila de manera que esdevingui un espai amb dimensió social definida amb el relat que el propi espai oferirà contribuint a crear consciència i identitat de pertinença. Aquesta consciència es prefigura a partir de determinats valors naturals, ambientals, paisatgístics, lúdics… i molt especialment fixant itineraris i racons definits en continguts i presència.

El Parc d’Europa doncs, neix com espai de trobada, gaudi i de relació, de lleure, però alhora de tranquil·litat, on la natura resulta propera i amable tot conformant una essencial habitabilitat ciutadana que requereix, alhora, d’un procés divulgatiu i un element dinamitzador que conformi actituds con ara el coneixement, però també el respecte i l’estima. Vol, a més, ser punt de trobada per a nois i nois i lloc en el que aprendre i reflexionar sobre el passat, el present i el futur d’Europa i de la vila d’Almacelles com a municipi català i europeu.
Objectiu

El Parc d’Europa d’ Almacelles, presenta unes característiques urbanístiques idònies que li permeten donar un contingut temàtic específic, incardinat amb i en la marca de ciutat “Almacelles urbs il·lustrati”. Un espai que es definirà amb la visibilitat conceptual de la pròpia vila, alhora que ha de permetre, des d’ella mateixa, contribuir en la definició d’Europa com espai i com a concepte històric, cultural, social i polític.

El seu encaix ve complementat el en aquest marc estàtic i de tranquil·litat que ha estat creat permetent alhora que aquest nou indret interactuï a partir del concepte “Europa” i del concepte “pensament” amb els visitants mitjançant una possibilitat enriquidora: la de conformar l’existència d’un circuit interactiu i dinàmic que no destorba sinó que complementa i defineix l’essència pròpia de tot parc urbà.

L’existència d’un jardí que prefigura i composa un espai verd i de gaudi, amb elements definitoris que en gestionen la divulgació dels seus valors conceptuals alhora que els naturals, creant-ne una comunió que s’ha de projectar cap als ciutadans de la vila, primer, però més enllà cap als visitants individuals o col·lectius que s’hi acostin.

Síntesi

El projecte d’encaix amb l’element natural i ornamental que li fa d’escenari, proposa la creació d’itineraris, d’objectes, de racons, de jocs i de llocs d’una manera comprensible i alhora integrada en el propi Parc de tal manera que haurà de permetre anar assentant la idea i una idea original pròpia i peculiar, identitària i compartida, que conformi el nou concepte de marca que seria “Almacelles un municipi d’Europa”.

Per a aconseguir aquest objectiu, el projecte proposa la concreció d’elements visuals molt definits acompanyats de complements que, de manera individual, però també en conjunt, han de conformar la “identitat” específica d’aquest parc urbà combinant els elements esmentats, fent-los comprensibles, amables i atractius que convidin al gaudi individual i en grup, al pensament personal i col·lectiu, al joc i l’esport participat i al lleure de les persones.
Elements materials i Complements força.

1.- Un viatge històric i temàtic.

Dotze espais per gaudir del Parc.
La senyalització moderna i noves tecnologies en un viatge històric i temàtic

En el projecte es dibuixa un possible itinerari amb possibles aturades en el que es dibuixa un recorregut per la Història d’Europa des de la Prehistòria fins als nostres dies i encara cap al futur. A cada aturada hi haurà una peça escultòrica de ferro perfectament integrada en l’espai i l’ambient natural del parc que permetrà una sinopsi del pensament i de l’època a la que va referida, amb llegendes gravades amb làser i un logo QR* d’enllaç amb la plana web del Parc amb música i explicació de l’etapa corresponent en català, castellà, anglès i francès.

* Un sistema que permet d’emmagatzemar informació en un codi de barres de darrera generació i amb l’ajuda dels mòbils permet accedir a la informació només apuntant cap al codi

Es proposa la realització d’aquests elements informatius amb xapa d’acer Corten de 3000*1500*10 mm (mida orientativa) amb siluetes retallades al·lusives al tema tractat.

Aquests elements escultòrics d’acer estaran tractats per estabilitzar l’oxidació i envernissats amb vernís de poliuretà. Es tracta d’un vernís mono-componet que seca polimeritzant i que s’aplica donant successives capes fins a obtenir una protecció visible al l’acer Corten, aquest vernís es recomana per superfícies que estan molt accessibles, ja que permet eliminar fàcilment les taques o pintades i per evitar el deteriorament a la intempèrie.

La col·locació del elements escultòrics es realitzarà amb una base de formigó de 1500*1000*50 mm incloent l’excavació, retirada de terres a l’abocador, sembra de gespa afectada per l’excavació, revisió del sistema de reg i neteja de la zona i seguiment implementació de la gespa.
2.- Aturar-se i gaudir

A cada aturada hi hauria un estel groc amb una petjada de la època referida marcada al costat (“La Petjada de la Història”). Cada aturada un estel groc. (El color groc contrasta amb el verd de la gespa i el vermell dels arbres).
Aquests elements es realitzaran amb un bloc de pedra calcaria de la Floresta de dimensions 400*350*300 mm.

Aquests blocs de pedra portaran rebaixat el nom del tema tractat i la petjada, el fons d’aquest gravat serà sorrejat per millorar la seva visibilitat, l’estel groc serà de pedra groguenca encastada al bloc de pedra (tipus marqueteria) tot el bloc de pedra calcaria estarà tractat amb un producte hidròfug per evitar l’ascensió de l’aigua per capil·laritat.

Aquest bloc de pedra de La Floresta, s’encastarà directament al terreny sobre un llit de graves drenants, reposant la gespa al seu voltant.

3.- Material audiovisual

A banda de la plana web confegida ad-hoc pel Parc, a la que es podrà accedir des de qualsevol dels QR instal·lats al Parc (per quina cosa es proposa un espai WIFI que sigui utilitzable en les 2,5 hectàrees comprensibles del Parc d’Europa) s’habilitarà un lloc per poder escoltar i visualitzar els seus continguts incloent-hi la projecció d’un vídeo, totes les músiques dels QR i l’estatueta (Atenea) que obtindria el guanyador del joc al que més endavant farem referència. Aquest espai s’ha d’ubicar, coincidint amb la primera i darrera etapa del recorregut, al costat de la cafeteria.

Es tracta d’una petita sala amb una cabuda màxima per a 25/30 persones decorada simplement amb uns banquets, una pantalla de dimensions suficients i una il·lustració de l’artista Rosa Siré, representativa i/o al·lusiva dels temes tractats que ha de servir a més com a punt d’explicació didàctic per als possibles visitants escolars i/o turístics.

4- Europa en dotze passes: “El joc dels 12 estels”. (*veure annexe “Joc”)

Es tracta d’un joc amb preguntes referides a cada etapa marcada en l’itinerari del Parc concebut en caselles (com el joc medieval de La Oca) introduint una mecànica de preguntes i respostes (similar al Trivial) que permeten tirar el dau per saltar caselles i arribar a la següent etapa. Es pot jugar de forma individual o fins a grups o equips de sis jugadors. Aquells que no superen les proves han d’anar a cercar respostes en un indret anterior per poder continuar el camí fins arribar a la següent etapa i finalment a la meta.
El joc presenta tres nivells de dificultat segons l’elecció del jugadors o la mestria i els coneixements d’aquells que hi participen: Aprenents, Mestres i Savis.

Guanya aquell que primer arriba a aconseguir l’estel 11(el futur): Pot accedir al 12 i entra a la galàxia dels pensadors il·lustres que tenen (pels grups escolars) el premi d’una reproducció d’Atenea.

5.- El teatre grec

Inspirat en el teatre grec d’ Epidaure*1, en la zona d’accés al Parc d’Europa per l’avinguda de la Il·lustració s’hi ubicaria una reproducció en petit, amb una capacitat per a 300 persones, i que ocuparia l’espai d’accés al parc des de la Rambla de la Il·lustració. El Teatre ha de serviri tant a la dinamització del propi parc, com per la celebració d’actes lúdics i culturals diversos de la localitat *2, encaixant d’una manera espacial i harmònica amb el propi entorn del parc i el viatge històric i temàtic.

*1 Teatre de l’antiga Grècia a l’Argòlida, edificat al segle IV aC per a acollir els Asclépéiano; tenia façana pròpiament dita, els actors entraven pels laterals

*2 La utilització de l’espai per a actes lúdics i culturals, comporta un procés de dinamització que abastaria des de la realització de festivals de teatre, clàssic o contemporani a través de obres on la paraula fos la escenografia principal així com de festivals o interpretacions musicals diverses, creant una mena de “temporada estable” que simbolitzaria la incorporació del parc en l’intangible del processos culturals de la localitat.