J- El segle XXI. La Comunicació Global. Vista general i detalls del plafó escultòric. L’esclat de les telecomunicacions ha recreat un món global en el que tot se sap d’allò que passa ben lluny tot i que sovint s’ignora el que tenim a tocar. Nous horitzons i noves perspectives en un planeta intercomunicat. El núvol, els núvols virtuals que es fan realitat.

A.- “No existeixen les ciències aplicades, el que hi ha són aplicacions de la ciència” (Louis Pasteur)

 B.- “El videodependent té menys sentit crític que qui encara és un animal simbòlic ensinistrat en la utilització dels símbols abstractes. Al perdre la capacitat d’abstracció perdem també la capacitat de distingir entre lo vertader i lo fals” (Giovanni Sartori)

 C.-“Qui controla els passat controla el futur. Qui controla el present controla el passat” (Georges Orwell).

 D.- “tots busquem la veritat i compartim aquest profund anhel, principalment en aquests temps” (Joseph Ratzinger).

El segle XXI: El Crash del 2008

Comença un nou mil·lenni, el tercer de la nostra civilització i la construcció europea ha anat fent camí dins d’un marc de convergència en la política monetària al redós de la moneda única, l’euro.

La caiguda del gegant de les finances Lemans & Brothers als Estats Units, arrossega les borses en un efecte en “cascada” que en determina el que ja haestat en denominar-se el Crash del 2008. La política europea se’n ressent i comencen les tensions de tresoreria i la desestabilització econòmica que fanentrar la economia mundial i la europea en particular en recessió més accentuada en determinats països que han de menester l’ajuda de la Unió, Primer Irlanda, després Portugal, Itàlia i Espanya també es veuen tocades, això provoca caigudes de governs i canvis de color polític en no pocs dels Estats de la Unió. A Grècia s’ h¡ institueix un govern tecnocràtic després de la renuncia del seu primer ministre i a Itàlia succeeix el mateix.

La ciència, per la seva banda avança a velocitat de creuer succeint-se els avenços en tots els àmbits, des del desenvolupament de les xarxes de comunicació de nova generació amb els conseqüents recursos i elements tecnològics, fins als avenços en bio medicina i neurociència, passant per les tecnologies dels combustibles de substitució dels combustibles fòssils, fins als acceleradors de partícules i les seves aplicacions en els diferents camps de la ciència.

El 2011 el Japó es veu sacsejat per un terratrèmol de gran abast i el conseqüent tsunami amb una important pèrdua de vides humanes i el deteriorament de la seva industria nuclear en destruir pràcticament la seva central de Fukujima.

Un moviment pan-arabista, sense homogeneïtat i amb trets característics particular, anomenat Primavera Àrab, i amb la característica comuna de la utilització de les xarxes socials com a mitjà de convocatòria a la revolta, recorre els països del Magrib des del Marroc fins a Egipte, aconseguint de fer caure tirans: Gadaffi a Líbia (manu militari), Ben Alí a Tunísia i Moubarack a Egipte, el governs de Marroc i Argèlia es donen per avisats i s’obren tímidament a les reclamacions de les revoltes.